• Brandsikring

  ABA (Automatisk Brand Alarmering)
  Knudsker el er ISO9001 certificeret og godkendt af DBI til installering og servicering af Automatiske Brandalarmerings Anlæg. Vi installerer, servicerer og udfører ABA som efterfølgende kan godkendes hos akkrediterede selskaber som blandt andre Dansk Brand og Sikrings Institut. Vi er godkendt til anlægsfabrikater som Siemens, ESMI og MX5000. Vi har montører der er uddannet til at ændre og reparerer anlæg, så de stadig overholder alle myndighedskrav. Alle vores installationer udføres efter gældende henvisninger og bekendtgørelser. Vi har personale med personlig ABA certificering således at anlæg kan udføres som totalleverance inkl. projektering. 

  Brandslukning
  Vi leverer og servicerer automatisk brandslukningsudstyr til bl.a. serverrum. Anlæg slukker begyndende brand inden den udvikler sig til ren ild. Et slukningsanlæg kan redde vitale datamængder og udstyr.

  Brandslukningsudstyr

  Knudsker el udfører årlige tilsyn med brandslukningsmateriel. Dette omfatter bl.a. ildslukkere, slangevindere, brandtæpper og øvrige brandtekniske hjælpemidler.